tủ mạng Archive

Tủ mạng, tủ rack có những kích thước nào? Dùng loại nào cho thích hợp ? Hiện nay tủ mạng (tủ rack) có rất nhiều những kích thước khác …