Lợi ích của việc sử dụng bộ chuyển mạch switch

3 Lợi ích của việc sử dụng thiết bị chuyển mạch switch managed

Cả hai thiết bị chuyển mạch mạng được quản lý managed và không được quản lý unmanaged đều có mục đích của chúng. Dưới đây là một cái nhìn nhanh về những lợi thế của việc sử dụng các thiết bị chuyển mạch được quản lý managed.

==> C9300-24P-E ;  C9200-24P-E ; C1000-24P-4G-L

1. Giảm thiểu thời gian chết của mạng

Một ưu điểm chính của các thiết bị chuyển mạch được quản lý là khả năng dự phòng chuyển đổi dự phòng mà chúng thêm vào mạng của bạn, giúp giảm thiểu thời gian chết của mạng. Các nghiên cứu gần đây khám phá thời gian chết của CNTT cho thấy rằng trung bình doanh nghiệp mất $ 159.331 mỗi năm thông qua thời gian ngừng hoạt động và phục hồi dữ liệu. Người ta ước tính rằng khả năng tạo ra doanh thu của các doanh nghiệp bị giảm 29%.

Các thiết bị chuyển mạch được quản lý có thể giúp các công ty tránh những vấn đề này bằng cách cho phép các liên kết chuyển đổi dự phòng trong mạng. Các giao thức, như cấu trúc liên kết Alpha-Ring, đạt được thời gian chuyển đổi dự phòng 30 mili giây hoặc ít hơn sau khi liên kết mạng bị hỏng, giúp giảm thiểu thời gian chết và giúp kích hoạt cơ sở hạ tầng mạng thuận tiện hơn với chi phí cáp giảm. Các giao thức được tiêu chuẩn hóa như Cây kéo dài nhanh (RSTP), Cây nhiều khung (MSTP) và Giao thức cây kéo dài (STP) cho phép các liên kết chuyển đổi dự phòng và khả năng tương tác qua nhiều thiết bị chuyển mạch của nhà cung cấp.

Ngoài ra, các tính năng như Giao thức kiểm soát tổng hợp liên kết (LACP) cho phép người dùng thêm băng thông cho các ứng dụng tốc độ dòng chảy cao mà không cần thay đổi loại cáp trên bộ chuyển mạch switch. Các tính năng này của các thiết bị chuyển mạch được quản lý, hoạt động một mình hoặc kết hợp, có thể tạo ra một mạng có thời gian chết thấp, độ trễ thấp.

2. Cắt giảm chi phí hoạt động

Một lĩnh vực khác mà bộ chuyển mạch switch được quản lý có thể hỗ trợ giảm chi phí CNTT là chi phí hoạt động. Điều này có thể thực hiện được vì các bộ chuyển mạch switch được quản lý cho phép bạn truy cập và giám sát mạng của mình từ xa, loại bỏ nhu cầu giữ nhân viên túc trực 24/7 tại các địa điểm từ xa chỉ để theo dõi tình trạng mạng.

Các công cụ truyền thông quản lý như Telnet, RS-232, trình duyệt Web hoặc SNMP (Giao thức quản lý mạng đơn giản) cho phép bạn cập nhật trạng thái mạng của mình. Và chúng cung cấp cho bạn khả năng truy cập và điều khiển thiết bị của bạn từ xa để thực hiện các thay đổi hoặc khắc phục sự cố. Các thiết bị chuyển mạch được quản lý có các công cụ chẩn đoán mạng tiên tiến như Port Mirroring và Giám sát mạng từ xa (RMON) cung cấp cho bạn phân tích trực quan về lưu lượng mạng trên mỗi cổng, cũng như khả năng khắc phục sự cố và kiểm tra thiết bị / thiết bị mạng.

3. Tăng cường bảo mật

Cuối cùng, các thiết bị chuyển mạch được quản lý có thể giúp tăng cường bảo mật mạng của bạn. Với các tính năng như điều khiển truy cập mạng dựa trên cổng 802.1X (PNAC) và điều khiển cổng PoE (Nguồn qua Ethernet), bạn có thể kiểm soát quyền truy cập cổng chuyển đổi cho từng người dùng mạng riêng lẻ. Ví dụ: bạn có thể đặt một địa chỉ MAC tĩnh 24 được liên kết với mỗi cổng và từ chối quyền truy cập vào tất cả các địa chỉ MAC khác. Một bộ chuyển mạch switch được quản lý cho phép tạo Danh sách kiểm soát truy cập (ACL), có thể kiểm soát lưu lượng mạng cụ thể của người dùng bằng cách sử dụng các câu lệnh “cho phép” và “từ chối” đơn giản.

Ngoài ra, các bộ chuyển mạch switch được quản lý cho phép bạn xem bảng địa chỉ MAC để biết những thiết bị và người dùng nào đã truy cập vào thiết bị của bạn. Bằng cách này, bạn có thể thực hiện các bước để ngăn truy cập trái phép.

Related Posts

Leave a Reply